Et fælleskab, der elsker med en kærlighed, vi selv er blevet givet. Gud tager imod dig som du er.

Besøg en gudstjenesteSkeptisk?

Vi eksisterer for at forvandle Danmark ved at gøre disciple, plante kirker og gøre en ende på social uretfærdighed

Det kristne liv leves ikke alene. Vi er skabt til at leve i en relation med Gud og med hinanden. Derfor er Haven én stor familie, som elsker hinanden uanset hvem vi er og hvilken baggrund vi har – fælles om troen på bibelens Gud.
 
Bliv del af en livsgruppe    Bliv medlem


Det kristne liv leves ikke alene. Vi er skabt til at leve i en relation med Gud og med hinanden. Derfor er Haven én stor familie, som elsker hinanden uanset hvem vi er og hvilken baggrund vi har – fælles om troen på bibelens Gud.

At kende Gud er vores primære formål med vores eksistens. Derfor søger vi at kende Guds dybder gennem undervisning, prædikener, sakramenter og bøger. Vi responderer på det, vi har lært, ved at bede og synge om den herlighed, vi finder i Jesus Kristus.
 
Besøg en gudstjeneste    Besøg Docks

Vi lærer og tilbeder

At kende Gud er vores primære formål med vores eksistens. Derfor søger vi at kende Guds dybder gennem undervisning, prædikener, sakramenter og bøger. Vi responderer på det, vi har lært, ved at bede og synge om den herlighed, vi finder i Jesus Kristus.

Forestil jer Aarhus, hvor majoriteten af byen tror på evangeliet

At tjene kirken og mennesker er resultatet af discipelskab. Vi tjener med ydmyghed og gæstfrihed, ikke for vores egen skyld, men for andre mennesker og for at vise Guds herlighed. For at elske mennesker rækker vi ud til de ensomme, hjælpeløse og fattige.At tjene kirken og mennesker er resultatet af discipelskab. Vi tjener med ydmyghed og gæstfrihed, ikke for vores egen skyld, men for andre mennesker og for at vise Guds herlighed. For at elske mennesker rækker vi ud til de ensomme, hjælpeløse og fattige.


Evangeliet er gode nyheder for alle mennesker, uanset køn, etnicitet og alder. Vi er som kristne kaldede til at gøre alle folk til Jesu disciple, fordi vi ønsker at give den kærlighed videre, vi selv er blevet givet. Derfor lever vi vores liv i kærlighed til andre mennesker, ved at investere, invitere og inkludere enhver i vores kirkefamilie.

Vi investerer, inviterer og inkluderer

Evangeliet er gode nyheder for alle mennesker, uanset køn, etnicitet og alder. Vi er som kristne kaldede til at gøre alle folk til Jesu disciple, fordi vi ønsker at give den kærlighed videre, vi selv er blevet givet. Derfor lever vi vores liv i kærlighed til andre mennesker, ved at investere, invitere og inkludere enhver i vores kirkefamilie.

Click to edit modal with id "skeptisk"